Појам музикотерапије

Oвај блог је намењен људима којима је потребна нека врста помоћи. Предвиђени су коментари особа које уживају у мизици и који су се већ сусрели сa лековитим дејством музике.

Музикотерапија у ужем смислу је заправо терапијска метода употребе музике у лечењу, рехабилитацији и едукацији деце и одраслих који пате од физичких, менталних и емоционалних поремећаја.

У давна времена, у старој Грчкој, Аристотел jе препоручивао музику у сврху побољшања емоционалног стања.

Музика лечи болесника, а не болест. Музика стимулише дух, активира тело, задовољава човекову потребу за лепим и пријатним доживљавањем. Музикотерапија користи три технике: слушање музике, певање и свирање на неком инструменту.